Ayurveda betyder kunskapen om livet och omfattar naturlig hälsa och inre utveckling för både kropp, sinne och själ. Det är ett medicinskt system som har sina rötter i 5000-åriga indiska läror. Denna uråldriga kunskap inbegriper både att förebygga ohälsa, hitta tillbaka till hälsa, hålla sig frisk och meningen med livet.

Ayurveda utgår ifrån att varje individ har unika förutsättningar för att uppnå hälsa och balans och därför också har olika behov.

Utifrån tre kroppstyper (doshor) – vata, pitta och kapha – kan du bättre förstå vem du är, vilka obalanser du har och vad just du behöver för att må bra.

Med hjälp av enkla kost- och livsstilsråd, örtmedicin, andning, yoga och meditation skapar ayurveda balans i kropp och sinne, och gör det
 möjligt för dig att hitta tillbaka till energin och glädjen i livet.

De ayurvediska principerna om kroppstypernas olika behov är en integrerad del i Självtryggs yogakurser, workhopar, Självtryggprogram och erbjuds även i enskilda konsultationer