Välmående börjar med kroppen

Tro inte att alla dina humörsvängningar beror på vad du tänker och känner. Allt går inte att reducera till psykologi. Livskraften (prana) är ansvarig för den generella energinivån och långt fler av dina sinnesstämningar. Hur livskraften rör sig är intimt kopplat till din andning. Livskraften höjs och sänks av maten du äter, sömn, träning, naturen,Fortsätt läsa Välmående börjar med kroppen

Vad skulle du gör om du inte vore rädd?

Rädsla är programmerad i vårt nervsystem, så att vi ska skanna vår omgivning efter hot för vår överlevnad. Men känslor bygger egentligen på hjärnans tolkningar utifrån tidigare erfarenheter. I själva verket har du redan tränat upp ett reaktionsmönster som går på autopilot. Men är rädslan du känner befogad? Finns det ett förestående hot?  Vad skulleFortsätt läsa Vad skulle du gör om du inte vore rädd?