Vad har kreativitet, starkt minne och bättre sömn gemensamt? Avslappning

Tack och lov för vår överlevnad fungerar vårt trygghetssystem väldigt väl. Om vi känner oss otrygga och hotade leder det till känslor som ångest, ilska, avsky och självkritik. Inte så hjälpsamt i en verklighet där de främsta hoten är tankar och känslor. Eftersom kroppens överlevnadsarbete är så effektivt behöver de flesta av oss träna dubbeltFortsätt läsa Vad har kreativitet, starkt minne och bättre sömn gemensamt? Avslappning

Känna trygghet i en värld i gungning. Är det möjligt?

Svaret är både ja och nej. Jag kallar det för att bli självtrygg. Och det behövs fler nyhetsbrev för att ge en nyanserad bild av vad självtrygghet är och jag själv erfar. Korta svaret är: Om vi lägger vårt liv i händerna på det som händer utanför oss kommer det bli väldigt gungigt. Trygghet ärFortsätt läsa Känna trygghet i en värld i gungning. Är det möjligt?