Lindra ländryggsvärk och andra höstsymptom

Hösten och kylan är på intågande. Stela leder och ländryggsbesvär är vanligare. Enligt ayurveda är det Vataenergin som nu ökar. Vata är kall, torkar ut och orsakar ofta kortvariga symptom som kommer och går, som ont i ländrygg, nacke, huvud och oro. Förutom hålla sig varm – varma kläder och äta och dricka varmt –Fortsätt läsa Lindra ländryggsvärk och andra höstsymptom

Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Stärka kapaciteten att motstå vanans makt och uthärda obehagen som kommer med det, kräver närvaro. Närvaro är samma sak som kroppsmedvetenhet. Att vara här och nu är direkt kopplad till fysiska förnimmelser och känslor.Kroppen är alltid här och nu, aldrig i dåtid eller framtid. En förkroppsligad medvetenhet fungerar som ett ankare för att kunna motståFortsätt läsa Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Vad gör du när till och med självvård känns som ett jobb?

Efter att jag jobbat klart, maten är lagad, tagit hand om allt som ska göras, kan självvård kännas som ännu ett måste. Vad det nu kan vara: Sova i tid, daglig träning, äta näringsrik, kost, tacksamhetsträning, ta lite time out från telefonen, andas rätt, läsa en bok, bli duktig på att nej, lägga en maskFortsätt läsa Vad gör du när till och med självvård känns som ett jobb?