Forskning på mindfulness, MediYoga och andning

Idag finns tusentals Internationella studier som visar på de positiva effekterna med Mindfulness, Yoga och Andning. Här har jag valt ut ett axplock av studier, som framför allt visar hur träningen påverkar hjärnan vid mental ohälsa, som ligger mig extra varmt om hjärtat.

Tre huvudsakliga forskningsområden på mindfulness:

  • Minskar symptom vid depression, ångest, smärta och stress förknippad med sjukdom.
  • Förändringar i fysiologiska markörer, som sänkta kortisolnivåer i de med hög stress, immunologiskt – fler antikroppar, och positiva förändringar i hastigheten som celler åldras.
  • Neurovetenskapen visar att hjärnan är formbar (plastisk). Det vill säga, hjärnans förmåga att förändras med livsförutsättningar, kunskap eller mindfulness träning. Just därför rekommenderas daglig träning. Det vi gör ofta blir en vana. Som att träna en muskel. Cells that fire togehter wire together. Det är inte att vara i nuet som kopplar om hjärnan. Utan träningen att komma tillbaka till nuet med vänlighet, om och om igen. Mindfulness-träningen stärker må-bättre-områdena i hjärnan.

Mindfulness training and neural integration 
How mindfulness can help change habits

Depression och djupandning och mindfulness

Djupandning och andningstekniker minst två gånger i veckan minskar depressionssymptom The Journal of Neuroscience.

Mindfulness baserad kognitiv beteendeterapi förebygger återfallsfrekvensen vid depression därför att det förbättrar personens relationer genom att man lär sig att: pausa och bli mindre reaktiv, möta rädslan att säga nej, vara närvarande med andra, visar en kvalitativ studie vid avdelningen för klinisk psykologi vid University of Exeter.

Depression och Yoga – Fysisk aktivitet

Svensk forskning i REGESSA-studien visar att stillsamma yogapass är lika effektivt som antidepressiva preparat och KBT vid lätt och måttlig depression.

Stressreducering/för tidigt åldrande och mindfulness

Meditation föryngrar hjärnan, visar neuroforskning vid Harvard Medical School

Mindfulness Meditationen kärleksfull vänlighet visar stora förändringar i hjärnan på bara några veckors intensiv träning indikerar Nobelpristagaren Elizabeth Blackburns forskning. Blackburns studie visar hur kronisk stress leder till för tidigt åldrande genom att bryta ner ändarna på våra kromosomer, telomererna medan fokus på osjälvisk vänlighet och allas välmående och hälsa i kärleksfull vänlighet får telomerarna att växa igen.
Se mer i SVT Nobelstudion om sambandet mellan lycka och meditation, som går att utforska tack vare hjärnforskning och ny teknik. 36.20 min in i programmet.

18 vetenskapligt grundade anledningar att göra kärleksmeditation, sammanställt av Emma Seppälä, Ph.D Science Director, Stanford University Center for Compassion and Altruism Research and Education.

Ångest och Mindfulness

”Mitt förhållande till ångest har transformerats de senaste fyra veckorna. Jag brukade tro att ångest var jag. Jag kan fortfarande känna ångest, men mer som en kroppslig förnimmelse och inte som en tanke, vilket göra hela skillnaden. Deltagare i forskningsstudie om mindfulness och ångest vid University of Massachusetts.

Motivation och självmedkänsla

Vänlighet mot sig själv ökar motivationen och förståelsen för att misslyckanden är en del av livet, visar studie vid US Berkeley med forskaren i Self-Compassion Kristin Neff, Texas University.

Beroende och mindfulness

Mindfulnessmetoden R.A.I.N har utvärderats i forskning vid University och Massachusetts och Yale där man tittat på olika former av beroenden (vanor), däribland rökning, som är bland det svåraste beroendet att ta sig ur. I den gruppen som gått mindfulnessprogrammet med R.A.I.N som huvudövning, slutade deltagarna att röka i dubbelt så hög grad och förblev rökfria, till skillnad från den grupp som deltagit i det traditionella sluta-röka-program. Mer om studien mindfulness for smoking cessation med Judson Brewer, forskningschef, Mindfulness Center, University of Massachusetts.

Medicinsk Yoga – MediYoga – vid hjärtsjukdom, ryggbesvär och stress

Första forskningsstudien på MediYoga genomfördes 1998 i Sverige, en ryggstudie på Karolinska Institutet. Sedan dess har flera studier gjorts på bland annat hjärtinfarkt-hjärtflimmer, Danderyds sjukhus; hypertoni; stress och ångest, Nora Vårdcentral-Örebro universitet; att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär, Karolinska Institutet. Studien visade ”Medicinsk yoga är den mest kostnadseffektiva insatsen”. MediYoga ingår nu i en av världens största hjärtstudier på Danderyds sjukhus.  Alla studier har en sak gemensamt: positiv sekundäreffekt framför allt stressreducering, som i sin tur påverkar nedstämdhet, oro, trötthet, irritation, sömn. En förteckning över studier i MediYoga finner du på MediYoga Institutet