Utbilda dig till mindfulnessguide med inriktning på medveten närvaro, meditation och medkänsla. Intentionen med utbildningen är att öka inre ro och stabilitet för dig själv och andra. Utbildningen bygger på medveten närvaro, mindfulness meditation och (själv-) medkänsla, hjärnforskning, kroppsmedvetenhet och reflektion med fokus på insikt.
Totalt sju utbildningsdagar inklusive en dagsretreat i tyst vila.
Läs mer om utbildningen

Inbalance yogalärarutbildning ger dig en gedigen teoretisk, praktisk och filosofisk grund att växa i rollen som lärare. Under utbildningen tas du om hand och guidas av några av de mest erfarna yoga- och pranayamalärare i Sverige. Ayurvedadelen leds av Marie Androv. Utbildningen är registrerad med Yoga Alliance, vilket innebär att innehåll, upplägg och kvalitet följer och granskas av Yoga Alliance organisation
Läs mer om utbildningen