Mindfulnessguide

Utbilda dig till mindfulnessguide i Jack Kornfiled och Tara Brachs anda. Utbildningen integrerar mindfulness, medkänsla, mindful rörelse, reflektion och behovsinriktad mindfulness. Utbildningen varvar teori, övningar, egen praktik och reflektion, samt delning och gruppövningar.
Totalt sex utbildningsdagar plus ett dagsretreat i vila och stillhet.
Mer info kommer snart!

Inbalance yogalärarutbildning ger dig en gedigen teoretisk, praktisk och filosofisk grund att växa i rollen som lärare. Under utbildningen tas du om hand och guidas av några av de mest erfarna yoga- och pranayamalärare i Sverige. Ayurvedadelen leds av Marie Androv. Utbildningen är registrerad med Yoga Alliance, vilket innebär att innehåll, upplägg och kvalitet följer och granskas av Yoga Alliance organisation