Mindfulnessguide

Start 19 februari online

Utbilda dig till mindfulnessguide med inriktning på medveten närvaro, meditation, medkänsla och motståndskraft. Utbildningen bygger på mindfulness meditation och (själv-) medkänsla, hjärnforskning, forskning i resilience och glädje, kroppsmedvetenhet och reflektion med fokus på insikt.
8 utbildningsdagar inklusive en dagsretreat i tystnad.
Läs mer om utbildningen

Självtrygg programutbildning syftar till att förebygga och återhämta från stress, utmattning och depression genom att ge verktyg att stärka kroppens förmåga att koppla om till lugn, energi och lust. Programmet bygger på att olika orsak och respons leder till att vi tappar lusten, känner oss nedstämda, deprimerade, utmattade och att vi därför har olika behov för att må bra. Självtrygg integrerar Mindfulness, MediYoga, Andning, Ayurveda – och hjärnforskning, samt mitt arbete med utbildning och utvärdering av kurser och enskilda konsultationer i depression vid MediYoga Institutet.
Läs mer om självtrygg program

Inbalance yogalärarutbildning ger dig en gedigen teoretisk, praktisk och filosofisk grund att växa i rollen som lärare. Under utbildningen tas du om hand och guidas av några av de mest erfarna yoga- och pranayamalärare i Sverige. Ayurvedadelen leds av Marie Androv. Utbildningen är registrerad med Yoga Alliance, vilket innebär att innehåll, upplägg och kvalitet följer och granskas av Yoga Alliance organisation
Läs mer om utbildningen