Har du tappat lusten, känner dig nedstämd, utmattad, deprimerad, har ångest eller annan psykisk stress eller press som gör vardagen tuff? Behöver du hjälp med stresshantering för att klara av den vanliga vardagen?

Programmet i självtrygghet på Östermalm ger dig verktyg att hitta tillbaka till lugnet, energin och lusten.

Kronisk stress, utmattning, ångest och depression ökar lavinartat i vårt samhälle. Våra beteenden beror till nittio procent på våra tankemönster – vanan att tänka, känna eller handlar på ett särskilt sätt. Modern hjärnforskning visar att hjärnan är formbar, vilket innebär att vi kan ändra på våra vanemönster genom att träna nya vanor och därmed lära oss effektiv stresshantering.

Självtrygg integrerar flertusenåriga kunskaper – Andning, Ayurveda, yoga och mindfulness – och modern hjärnforskning, samt mina egna erfarenheter i mitt arbete med depression.

Programmets moduler:

Kroppsmedvetenhet
Andning
Ta paus i vardagen
Var din egen bästa vän
Möta känslor
Bli medveten om tankemönster
Förlåtelse (utan synd)
Självtrygghet

Svensk forskning visar att stillsamma yogapass är lika effektivt som antidepressiva preparat och KBT vid lätt och måttlig depression. Djupandning och andningstekniker minst två gånger i veckan minskar depressionssymptom, visar forskning. Mindfulness har visat sig minska symptom vid depression och ångest samt vara effektiv vid stresshantering.
Läs mer om forskning

Programmet erbjuds till privatpersoner på Östermalm som sammanhängande kurser eller enskilda moduler i form av workshops, eller som företagskurser och event till medarbetare och företagsledare. Upplägget anpassas alltid utifrån individens eller gruppens specifika behov.

Vill du veta mer om hur Självtrygg på Östermalm kan passa dig?
Kontakta Marie Androv

Mer information om aktuella kurser i Självtryggprogrammet på Östermalm.