Har du tappat lusten, känner dig nedstämd, utmattad, deprimerad, har ångest eller annan psykisk stress eller press som gör vardagen tuff? Behöver du hjälp med stresshantering för att klara av vardagen?

Programmet i självtrygghet ger dig verktyg att hitta tillbaka till lugnet, energin och lusten.

Kronisk stress, utmattning, ångest och depression ökar lavinartat i vårt samhälle. Istället för att tjäna oss blir vi slavar under sinnet. Fast i stress, oro, ältande, som hindrar oss från att må bra och använda vår potential.

Programmet grundar sig i forskning i neuroplasticitet som visar att hjärnan är formbar utifrån erfarenhet och inlärning. Det innebär att vi kan ändra på våra vanemönster genom att träna nya vanor som stärker hjärnans återhämtningsförmåga och motståndskraft mot stress, samt växla om nervsystemet till lugn och trygghet.

Självtrygg program syftar till att förebygga och återhämta från stress, utmattning och depression genom att ge verktyg att stärka kroppens förmåga att koppla om till lugn, energi och lust.

Programmet bygger på att olika orsak och respons leder till att vi tappar lusten, känner oss nedstämda, deprimerade, utmattade och att vi därför har olika behov för att må bra. Andningstekniker, yogaövningar/mindful rörelse, mindfulness meditationer och tekniker och reflektioner anpassas därefter.

Självtrygg integrerar Mindfulness, MediYoga, Andning, Ayurveda – och neurovetenskap, samt mitt arbete med utbildning, kurser och enskilda konsultationer i depression.

Programmets moduler:

Kroppsmedvetenhet
Andning
Ta paus i vardagen
Var sin egen bästa vän
Möta känslor
Bli medveten om tankemönster
Förlåtelse (utan synd)
Uthållighet

Svensk forskning visar att stillsamma yogapass är lika effektivt som antidepressiva preparat och KBT vid lätt och måttlig depression. Djupandning och andningstekniker minst två gånger i veckan minskar depressionssymptom, visar forskning. Mindfulness har visat sig minska symptom vid depression och ångest samt vara effektiv vid stresshantering.
Läs mer om forskning

Programmet erbjuds till privatpersoner som sammanhängande kurser eller enskilda moduler i form av workshops, eller som utbildning på arbetsplatsen. Upplägget anpassas alltid utifrån individens eller gruppens specifika behov.

Vill du veta mer om hur Självtrygg kan passa dig eller din arbetsplats?
Kontakta Marie Androv

Mer information om aktuella kurser i Självtryggprogrammet.