Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Stärka kapaciteten att motstå vanans makt och uthärda obehagen som kommer med det, kräver närvaro. Närvaro är samma sak som kroppsmedvetenhet. Att vara här och nu är direkt kopplad till fysiska förnimmelser och känslor.Kroppen är alltid här och nu, aldrig i dåtid eller framtid. En förkroppsligad medvetenhet fungerar som ett ankare för att kunna motståFortsätt läsa Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Svårt att meditera? Utmaningarna är själva träningen

När vi mediterar stöter vi på många olika utmaningar. Ofta helt naturligt motstånd som bara har blivit en vana av många års tränande (repeterande). Kanske vi lärt oss av föräldrar, vänner och samhällsvärderingar. Viktigt att komma ihåg är att 99 procent är helt naturliga. Det jag står emot, består. Strävan och motstånd – det härFortsätt läsa Svårt att meditera? Utmaningarna är själva träningen