Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Stärka kapaciteten att motstå vanans makt och uthärda obehagen som kommer med det, kräver närvaro. Närvaro är samma sak som kroppsmedvetenhet. Att vara här och nu är direkt kopplad till fysiska förnimmelser och känslor.Kroppen är alltid här och nu, aldrig i dåtid eller framtid. En förkroppsligad medvetenhet fungerar som ett ankare för att kunna motståFortsätt läsa Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig