Relationer

Oavsett vad vi gör i livet är relationer oundvikliga. Vi är relationsvarelser och även den mest isolerade tillvaron innebär en relation. Till dig själv. Relationer gör oss glada, ledsna, besvikna, frustrerade, stressade. I jobbet kan relationer få oss att ifrågasätta vår förmåga och bryta ner självförtroendet. Nära relationer och kärleksrelationer är ofta extra utmanande. ViFortsätt läsa Relationer