Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Stärka kapaciteten att motstå vanans makt och uthärda obehagen som kommer med det, kräver närvaro. Närvaro är samma sak som kroppsmedvetenhet. Att vara här och nu är direkt kopplad till fysiska förnimmelser och känslor.Kroppen är alltid här och nu, aldrig i dåtid eller framtid. En förkroppsligad medvetenhet fungerar som ett ankare för att kunna motståFortsätt läsa Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Vad gör du när till och med självvård känns som ett jobb?

Efter att jag jobbat klart, maten är lagad, tagit hand om allt som ska göras, kan självvård kännas som ännu ett måste. Vad det nu kan vara: Sova i tid, daglig träning, äta näringsrik, kost, tacksamhetsträning, ta lite time out från telefonen, andas rätt, läsa en bok, bli duktig på att nej, lägga en maskFortsätt läsa Vad gör du när till och med självvård känns som ett jobb?