Vad har kreativitet, starkt minne och bättre sömn gemensamt? Avslappning

Tack och lov för vår överlevnad fungerar vårt trygghetssystem väldigt väl. Om vi känner oss otrygga och hotade leder det till känslor som ångest, ilska, avsky och självkritik. Inte så hjälpsamt i en verklighet där de främsta hoten är tankar och känslor. Eftersom kroppens överlevnadsarbete är så effektivt behöver de flesta av oss träna dubbeltFortsätt läsa Vad har kreativitet, starkt minne och bättre sömn gemensamt? Avslappning

Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig

Stärka kapaciteten att motstå vanans makt och uthärda obehagen som kommer med det, kräver närvaro. Närvaro är samma sak som kroppsmedvetenhet. Att vara här och nu är direkt kopplad till fysiska förnimmelser och känslor.Kroppen är alltid här och nu, aldrig i dåtid eller framtid. En förkroppsligad medvetenhet fungerar som ett ankare för att kunna motståFortsätt läsa Hur du bryter en vana som inte längre tjänar dig